• Du har valt: Sörmland

Hälsobesök 6 till 8 veckor

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Barn i behov av riktade insatser

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan