• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Digitala föräldragrupper

Metodstöd för digitala föräldragrupper. Instruktioner till gruppledare och förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bild, text och ljudfiler.

Instruktioner till gruppledare

Power Point-presentationerna nedan är framtagna för att underlätta strukturen för de BVC som har digitala föräldragrupper. 

Teman med valfri ordningsföljd

Power Point-presentationerna är baserade på de teman som finns i metodstödskompendiet, som distribueras av den centrala BHV-enheten. ”Introduktion/Tema Omställning” är avsett att användas vid det första föräldragruppstillfället, men därefter kan temana användas i valfri ordningsföljd och utifrån antalet planerade träffar.

Prata själv eller spela upp en ljudfil

Power Point-presentationerna innehåller även inspelade ljudfiler med en introduktion till varje tema, baserade på texterna i metodstödskompendiet. Som gruppledare kan man  välja att spela upp ljudfilen eller att hålla i introduktionen till dagens tema muntligt.

På de bilder som har en ljudfil finns en ikon, som föreställer en megafon, och ljudet kan spelas upp genom att trycka på ikonen om man har föredragshållarvyn. Om man har visningsvyn sätts ljudfilen igång automatiskt. I föredragshållarvyn finns anteckningar i fältet under bilden som kan vara till hjälp.

Tema: Föräldrar tillsammans

Tema: Vardagsliv - Sömn

Tema: Utveckling Språk & kommunikation

Tema: Utveckling Motorik & säker miljö

Tema: Samspel och anknytning

Tema: Vardagsliv - Alkohol & tobak

Tema: Vardagsliv - Balans i vardagen

Tema: Vardagsliv - Skärmvanor

Till toppen av sidan