Alkohol och amning

AMNING, TOBAK OCH ALKOHOL

Om mamman dricker alkohol överförs alkohol i modersmjölken. Barnet kan påverkas och bli trött och dåsigt.

Alkohol har inga påvisbara goda effekter för amningen. Att en öl ökar mängden bröstmjölk är ett vanligt påstående. Studier visar dock på motsatsen. Om mamman dricker en drink eller en öl före amningen får barnet i sig mindre mängder bröstmjölk. Samma forskargrupp har också visat att bröstmjölk som innehåller alkohol påverkade barnets sömnmönster direkt efter måltiden genom att det minskade barnets aktiva sömn (1,2).

De slutsatser man kan dra av dessa studier är:

  • Det gamla talesättet att alkohol ökar bröstmjölksmängden inte är sant utan tvärtom mängden minskar
  • Barnet påverkas kortsiktigt, men hur det går på lång sikt är inte känt.

Det är viktigt att komma ihåg att hjärnan ännu inte är färdigutvecklad och därför mer känslig för yttre påverkan.

Under våren 2008 gav Livsmedelsverket ut nya rekommendationer om alkohol och amning som grundas på befintlig forskning och har tagits fram med hjälp av olika experter inom området. Forskningen visar att det inte innebär några medicinska risker för barnet om kvinnan dricker måttliga mängder alkohol under amningen, motsvarande 1-2 glas vin 1-2 gånger i veckan . Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten (3,4).

Om mamman dricker alkohol, överförs alkohol i modersmjölken i motsvarande koncentrationer som i hennes blod. Barnet kan påverkas och bli trött och dåsigt. Det är svårt att ange hur stor mängd alkohol som ger sådana symtom. Någon riskfri dos av alkohol finns inte.

En viktig aspekt på alkohol och amning är hur en vuxens förmåga att ta hand om barn påverkas när man dricker alkohol. Som förälder, partner eller annan närstående behöver man reflektera över vilka konsekvenser alkoholen kan ha på koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet och hur det kan påverka hur man tar hand om ett litet barn. Det finns en ökad risk för olycksfall i samband med alkoholbruk. När man dricker alkohol försämras förmågan att se till barnets behov. Risken för att ett barn ska råka ut för ett olycksfall ökar när den vuxne som har omsorg om barnet är påverkad av alkohol. Läs mer i Rikshandboken om barn och alkohol.

Vi har ändrat vårt konsumtionsmönster i Sverige. Ändrade attityder och ökad tillgänglighet gör att vi dricker mer till vardags än tidigare. Kvinnor dricker oftare och mer jämfört med tidigare.

 

Till toppen av sidan