Amningsobservation

AMNINGSVÄGLEDNING

Amningsobservation skapar goda förutsättningar för en individanpassad amningsvägledning. Dessutom ökar både mammans och partnerns kunskap om hur amning fungerar.

Syfte med amningsobservation

Syftet med att göra en amningsobservation på BB eller vid första hembesöket är i första hand att få kunskap om hur barnet suger. En amningsobservation kan också hjälpa både mamma och amningsvägledare att identifiera bakomliggande faktorer till symtom som uppkommit i samband amning.

En amningsobservation skapar goda förutsättningar för en individanpassad amningsvägledning (1). Dessutom ökar mammans/partnerns kunskap om hur amning fungerar samt hur såriga bröstvårtor och andra bröstkomplikationer kan förebyggas och åtgärdas.

Det finns flera formulär som är framtagna för att vara till hjälp vid amningsobservation, dessa kan hjälpa dig att veta vad du bör observera. Du behöver inte använda formuläret under själva amningsobservationen.

Förberedelser för mamman och medförälder

Börja med att ta en noggrann amningsanamnes och utforska eventuella problem. Be föräldrarna berätta och lyssna in deras erfarenhet, tankar och funderingar på vad de tror problemen kan bero på och ställ därefter kompletterande frågor. Erbjud därefter mamman en amningsobservation.

Om mamman tackar ja så berätta på ett på ett positivt sätt om hur en amningsobservation går till. Beskriv att syftet med observationen är att se hur barnet ammar och hur barnets läge vid bröstet ser ut, mammans amningsposition och hur bröstet/bröstvårtan ser ut efter amning och att ni sedan gemensamt kan hitta lösningar.

De mammor som avböjer observation erbjuds ett samtal om barnets signaler, barnet tag och läge vid bröstet, mammans amningsposition och då kan hjälpmedel som docka och tygbröst användas (4).

Under amningsobservationen

Tänk på att:

  • Det kan kännas lite obekvämt när någon ska vara med vid amningen. Det är då viktigt att ha en öppen och tillåtande attityd och positivt bekräfta mamman i allt hon gör under amningsobservationen som underlättar för barnet.
  • Titta inte bara på bröstet, försök att ha ögonkontakt med mamman när du samtalar med henne.
  • Samtala med mamman/partnern om barnets medfödda reflexer att söka sig till bröstet och att suga. Att barnets sugrytm varierar, om barnets tag och läge, och bekräfta mammans förmåga att amma.

Efter amningsobservationen

Tänk på att:

  • Bekräfta mammans förmåga att amma.
  • Tydliggöra det som ser bra ut och föreslå det som kan förbättras.
  • Dokumentera observationen, vilken information som givits, när uppföljning ska göras.
Till toppen av sidan