Barnets tag och position vid bröstet

AMNINGSVÄGLEDNING

Om barnets tag och position vid bröstet. Ett tillräckligt stort tag förebygger såriga bröstvårtor, mjölkstockning och andra amningsproblem och bröstkomplikationer.

Om barnet har ett tillräckligt stort tag och ammar ofta medför det en effektiv "tömning" av bröstet vilket underlättar att det produceras lagom med bröstmjölk. Ett tillräckligt stort tag förebygger såriga bröstvårtor, mjölkstockning och andra amningsproblem och bröstkomplikationer, som orsakar onödigt bekymmer och lidande för både mamman och barnet.

Forskningen visar att ett nyfött barn som får chansen söker sig själv fram till bröstet med hjälp av en medfödd reflex – rootingreflexen och lär sig att lägga tungan i botten av munhålan för att kunna ta ett optimalt tag om bröstvårta och vårtgård (1). De barn som ges tid att utveckla sökreflexen/rooting-reflexen fick en bättre position vid bröstet och mamman upplevde mindre smärta.

Läs mer i Rikshandboken om Amningsstundens olika faser och barnets signaler

Barnets medfödda reflexer
Det är viktigt att mamman väntar in barnet, så att barnet hinner använda sitt sökbeteende med hjälp av sina medfödda reflexer som:

Barn som söker bröstet. Illustration.
Sökreflex (rooting).
Barn som suger på bröstet. Illustration.
Sugreflex.
Barn som ammar. Illustration.
Sväljreflex.

Tillräckligt/effektivt stort tag och otillräckligt/ineffektivt tag

Ett tillräckligt stort och effektivt tag ger en effektiv tömning av brösten. Detta ökar eller upprätthåller en optimal mjölkproduktion samt förebygger amningsproblem och bröstkomplikationer; som såriga bröstvårtor, mjölkstockning och smärtsamma amningar. Amningsproblem och bröstkomplikationer ökar risken för att mammor slutar amma tidigare än de önskat eller föresatt sig (2).

Barnets tillräckliga och otillräckliga tag vid bröstet. Illustration.

Barnets position vid bröstet

Barnets position vid bröstet. Illustration.
Till toppen av sidan