Råd om amning ur ett tandhälsoperspektiv

AMNINGSVÄGLEDNING

För barn som långtidsammas är det extra viktigt att tänderna borstas från det att de bryter fram.

Under barnets första levnadsår är bröstmjölk, alternativt modersmjölksersättning, den viktigaste näringskällan. Första halvåret ger bröstmjölken och/eller modersmjölksersättningen all den näring barnet behöver, med undantag från D-vitamin.

Om amning kan orsaka karies har länge varit omdiskuterat, inte minst på grund av att bröstmjölken har ett något högre innehåll av mjölksocker jämfört med komjölk.

Den kariogena potentialen hos mjölksocker är dock jämförelsevis låg jämfört med sackaros, glukos, fruktos eller invertsocker och det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att amning ger karies.

På natten när munnen vilar minskar salivproduktionen. Det innebär att frekventa nattmål kan öka risken för karies eftersom saliven har sämre skyddande effekt nattetid.

För barn som långtidsammas är det extra viktigt att tänderna borstas från det att de bryter fram (20, 21).

Till toppen av sidan