Referenser - Råd om amning ur ett tandhälsoperspektiv

  1. White W. Breastfeeding and the risk of early childhood caries. Evidence Based Dentistry. 2008;9:86-88.
  2. Lif Holgersson P. Amning - en kariesrisk?. Tandläkartidningen. 2013;5:40-41.
Till toppen av sidan