Nytt i barnhälsovården

Satsning på utökade hembesök

Forskare har utvärderat projektet med Rinkebymodellen i utsatta områden i Göteborg. Socialstyrelsen har efter resultaten fått medel att fördela till regioner och kommuner för att utveckla arbetet med utökade hembesök i prioriterade områden.

Rinkebymodellen har införts på prov i vissa socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. Familjer som deltagit i projektet med utökade hembesök har fått möjlighet till sex hembesök i stället för två under barnets första 15 månader.

Hembesöken genomförs av team som består av barnhälsovårdens sjuksköterskor och föräldrastödjare från antingen socialtjänsten eller Angereds närsjukhus.

Utvärderingen tyder på att programmet har bidragit till:

  • ökad kunskap och förmåga att möta barnets behov och ökad trygghet som förälder
  • att relationen mellan vårdnadshavare har stärkts
  • att pappor har blivit mer involverade i omsorgen om det lilla barnet
  • att vårdnadshavare fått (ökad) tillit till personal
  • att vårdnadshavare fått ökade kunskaper om sina behov, rättigheter och vilket stöd som finns
  • att vårdnadshavare med behov av extra stöd, har fått det av personalen eller hänvisats till rätt instans
  • ett positivt samband mellan utökade hembesök och screening för förlossningsdepression, rotavirusvaccination och amning vid fyra månaders ålder.

Läs hela rapporten här: Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg,  2023 

Nu har regeringen avsatt medel som Socialstyrelsen ska fördela till regioner och kommuner för att utveckla arbetet med utökade hembesök i prioriterade områden.

Läs mer: Uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram - Regeringskansliet

Läs mer om hembesök i Rikshandboken

Till toppen av sidan