Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Produkter för att häva luftvägsstopp hos barn ska inte användas

Läkemedelsverket och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning avråder från att använda så kallade luftvägsrensare.

Det finns nya produkter på marknaden som sägs häva luftvägsstopp hos barn. De marknadsförs till föräldrar som ”luftvägsrensare”, ”kvävningshjälp” och ”kvävningsräddare”. Läkemedelsverket har fått in flera tips om brister i säkerheten. En produkt har förlagts med marknadsförbud på grund av bristande säkerhet. Läkemedelsverket och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning avråder från att använda luftvägsrensare och rekommenderar ryggslag och buktryck om ett barn har fått ett föremål i luftvägarna.

Läs mer

Till toppen av sidan