Barnsäkerhet i hemmet

Att förebygga bränn- och skållskador

Bränn- och skållskadeolyckor ger ofta allvarliga skador med långvarigt vårdbehov. Barn under fem år är särskilt utsatta för brännskador. Barn som ännu inte fyllt ett är särskilt utsatta för skållskador.

Till toppen av sidan