Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Vardagsliv - balans i vardagen

Barnets vardag och relationerna i familjen utgör barnets uppväxtmiljö. Hur kan vardagen fungera så bra som möjligt utifrån familjens förutsättningar och behov?

Introduktion till tema: Balans i vardagen

Balansen i vardagen handlar om balansen mellan alla olika delarna som ingår i vardagslivet. Hur vardagen med barn ser ut, beror på varje familjs förutsättningar och behov. Det som är gemensamt för alla är att vardagen med barn skiljer sig mycket åt från vardagen utan barn.

En ny vardag med nya rutiner

Det lilla barnets behov innebär nya rutiner och ett spädbarn tar mycket tid. Efter den första, ofta turbulenta tiden, börjar man försöka hitta en ny vardag som kommer att följa familjen en lång tid framöver. Aktiviteter som man tidigare lagt tid på behöver ofta prioriteras bort, eftersom vardagsrutinerna med ett litet barn tar mycket tid. För vissa är det lättare att släppa sådant man tidigare brukade göra. För andra är det svårare. Det kan upplevas omskakande att sluta med, eller minska på, sådant man tidigare ägnat sig åt. Därför är det bra att reflektera över vad som är viktigt i livet och vad som får ta tid i den nya vardagen (1).

Förutom det praktiska och det relationella har alla behov av återhämtning för att må bra i längden. Det kan med fördel vara korta stunder för att orka med vardagen. Till exempel: promenera, ta ett bad, lyssna på en podd, ringa någon, sortera, få massage, träna, lösa sudoku, kramas, göra inköp på egen hand, läsa eller ta en tupplur (2).

Vad ska prioriteras?

Det är bra att fundera över och diskutera vad man vill att vardagen med barn ska innehålla och vad som kan väljas bort. Hur ska man till exempel prioritera och fördela hushållsarbetet? Ibland är det nödvändigt att sänka ambitionsnivån under en tid. Det gäller också det sociala livet - hur mycket vill och orkar man umgås med andra? Vad ger energi och vad tar energi? Som nya föräldrar handlar vuxenrelationen mycket om att hitta ett gemensamt föräldraskap. Men det är även viktigt att prata om hur man ser på sin parrelation. Hur kan man ta hand om den också, utifrån förutsättningarna som är just nu? 

Sammanfattningsvis är det inte konstigt eller ovanligt med ett visst mått av stress i en ny småbarnsvardag. Det viktiga är att stressen inte blir så stor att den påverkar relationerna i familjen negativt, varken mellan barn och föräldrar, eller mellan de vuxna. Stämningen i familjen, och i föräldrarelationen, är en del av barnets uppväxtmiljö.

Tillägg för grupp med flerbarnsföräldrar

Att få fler barn innebär också en stor förändring. Många föräldrar har frågor om hur de ska hinna med att ge barnen lika mycket tid och uppmärksamhet när de har blivit fler.

Fördjupning för BHV-sjuksköterska och föräldrar

Till toppen av sidan