Referenser - Familjecentraler

 1. Regeringskansliet. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Stockholm: Socialdepartementet; 2021.
 2. Cesares Olsson M. Nationell vägledning. Samverkan för barnets bästa!. internet: Föreningen för familjecentralers främjande; okänt år.
 3. En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Regeringskansliet. Socialdepartementet.
 4. Socialstyrelsen. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter - Kartläggning, analys och förslag. Stockholm: 2023.
 5. Sveriges kommuner och regioner. Öppen förskola för språk och integration 2018–2020. Slutredovisning av överenskommelse mellan regering och SKR. Stockholm: 2018.
 6. Wellander M, Myllylä A. Språkutveckling och integration på familjecentralerna i Örebro län. Örebro: region Örebro län; 2018.
 7. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022.
 8. Socialstyrelsen. Nationell kartläggning av barnhälsovården. En jämlik och tillgänglig barnhälsovård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.
 9. Little Arthur D. Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i Göteborg. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad; 2020.
 10. Diskrimineringslagen (2008:567). Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet
 11. Socialmedicinsk tidskrift. Familjecentralen som föräldrastöd. 2011; 88 (2): Abrahamsson A., Bing. & Löfström M. 
 12. Troedsson A-M, Gabrielsson M, Bodin A. Styrning och samordning på familjecentralen. Stödjande, inspirerande, engagerande och kvalitetssäkrande. Föreningen för familjecentralers främjande. 2017;
Till toppen av sidan