Referenser - Barns sexualitet

 1. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Folkhälsomyndigheten 2020
 2. Konventionstexten, Barnombudsmannen, 2020
 3. Lamb.S och Gilbert. J  et.al. The Cambridge handbook of sexual development; childhood and adolescence, 2019, Cambridge: Cambridge University press
 4. Kastbom ÅA, Larsson I , Svedin CG. Parents´ Observations and Reports on the Sexual Behaviour of 7 to 13 Years Old Children. Reprod Sys Sexual Disorders 1:108, 2012
 5. Kastbom ÅA, Larsson I , Svedin CG (2012) Parents´ Observations and Reports on the Sexual Behaviour of 7 to 13 Years Old Children. Reprod Sys Sexual Disorders jämfört med Ott och Phieffer (2009)
 6. Langfeldt, T. Barns sexualitet. Stockholm : Natur och kultur; 1987
 7. Bergenheim, Åsa, (1994), Barnet, libido och samhället: om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-1960. Diss. Umeå : Universitet 
 8. Essa, Eva L & Murray, Colleen I. Sexual Play: When Should You Be Concerned? Childhood Education. 1999, 75: 4 (231-234)
 9. WHO regional office for Europe and BZgA. Standards for sexuality education in Europe: a framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, 2010
 10. Dahlborg Lyckhage E, Lyckhage G & Tengelin E, redaktörer. Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv. Upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur; 2015
 11. Kastbom Å, Sex på arbetstid (Poddradio på Internet) Västra Götalandsregionen, Kunskapscentrum för sexuell hälsa: 2020
Till toppen av sidan