Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 4 år

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 4 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

ålder 4 år
Moment Bedömning Utförande Avvikelse Åtgärd
Går balansgång. Grovmotorik, balans, koordination.  Använd 3 cm bred och 2 m lång bräda eller remsa direkt på golvet. Tappar balansen. Hälsosamtal om fysisk aktivitet.
Om fler moment avvikande: Remiss till barnläkare/sjukgymnast
Trä pärlor på tråd. Finmotorik. Träpärlor (c:a 1 cm) snöre. Kan inte trä pärlor, darrig, mycket ostadig, inget pincettgrepp. Vägledning och råd om lek och stimulans.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Remiss till barnläkare/BHV-psykolog.
Ritar huvudfoting. Finmotorik, formuppfattning,
öga- hand koordination, kroppsuppfattning
och barnets självuppfattning.
Med blyertspenna ritar en tydlig cirkel för huvud eller kropp samt ytterligare 3 tydliga detaljer (2 ögon en detalj). Icke identifierbar människa. Svår att bedöma. Vägledning och råd om lek och stimulans.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Imiterar kors. Formuppfattning, perception, öga- handsamordning, finmotorik. Barnet ska kunna rita två linjer som korsar varandra. Linjerna kan vara olika långa och behöver inte korsas på mitten eller i rät vinkel. Klarar inte avbrutna linjer. Konsultera BHV-psykolog.

Om fler moment avvikande:
BHV-team
Remiss barnläkare/BHV-psykolog.

Förstår flerledade instruktioner. Kommunikation och språkutveckling. Ex. "Gå till bordet och hämta pusslet, ge det till pappa!" Kan inte nu eller annars

Remiss till BHV-psykolog/logoped.

Samleker. Kommunikation och lek. Anamnes. Tar inte kontakt med jämnåriga, visar aggressivitet, klarar inte turtagning. Konsultation/Remiss till BHV-psykolog.
Kan färger. Kognitiv utveckling. Använd t.ex. klossar med grundfärger. Kan ingen eller enstaka färg. Vägledning och råd om lek och stimulans.
Om fler moment avvikande: Konsultera BHV-psykolog.
Räkna tre föremål. Kognitiv utveckling. 3 klossar, tydligt avsånd emellan. Kan inte Vägledning och råd om lek och stimulans.
Om fler moment avvikande: Konsultera BHV-psykolog.

Anamnes/Observation

 • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
 • Samspel/kommunikation förälder och barn.
 • Samspel/kommunikation barn och BVC-personal.
 • Har han/hon kamrater - särskilt blyg för barn eller vuxna.
 • Varit i barngrupp: förskola, dagmamma, kyrkans barntimmar, lek och pyssel eller liknande.
 • Svårt att lämna förälder? Leker med andra barn i gruppen.
 • Har kontroll över urin och avföring dag och natt.
 • Särskilt orolig, känslig, ängslig. Svårt humör.
 • Kan koncentrera sig t.ex. under ett 30 minuters barnprogram på TV eller om man läser en saga.
 • Ritar - kan man se vad det blir - hus, människor, djur, bilar?
 • Bygger konstruktivt med lego - hus, bilar, traktorer m.m.?
 • Kan klä sig själv (utom svåra knappar, blixtlås, snören) Trär pärlor på snöre?
 • Springer, leker och hoppar lika bra som jämnåriga. Sparkar boll. Tar lyra på stor kastad boll.

Utförande, exempel

 1. Be barnet rita en pojke/flicka (eller vad barnet har lust att rita). Använd penna eventuellt med tjockt skaft (ej kritor). Om barnet tycks slarva, be om "en ny pojke/flicka så fin du kan".
  Bedömning: En godkänd pojke/flicka ska ha åtminstone en tydlig cirkel för huvud och dessutom minst tre ytterligare detaljer (till exempel ögon, näsa, mun, armar, ben, fötter, fingrar, klädesplagg = vardera en detalj, 2 ben = en detalj, 3 knappar = en detalj). Om barnet vill rita något annat till exempel bil, hus, troll och gjort detta med en "kropp" och minst tre detaljer, är detta också godkänt.
  Detaljerna ska vara tydbara även för den som inte hört barnet kommentera teckningen.
 2. Visa ett ritat kors (obs ej kryss!) och be barnet göra ett likadant.
  Bedömning: Barnet ska avsiktligt ha ritat ett kors med tydlig form. De två linjerna skall korsa varandra, men behöver inte vara lika långa, och vinklarna behöver inte vara räta.
 3. Använd fyra klotsar eller kritor med grundfärgerna gul, röd, blå och grön. Fråga om färger. Be barnet räkna och samtidigt peta på klotsarna till och med talet 3 (inte enbart "ramsräkning"). Alternativt om barnet inte vill tala: "Kan Du ge 3 klotsar till mej?"
 4. Låt barnet gå ärenden till exempel med en penna eller klots som han/hon i tur och ordning få lägga på, under, framför och bakom något föremål i rummet, till exempel en stol.
 5. Trä pärlor på en tråd.
 6. Gå balansgång på en remsa på golvet.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan