Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Vaccination

Kunskapstester om vaccination

Översiktssida med två tester samt fördjupad fakta angående vacciner, sjukdomar man vaccinerar mot och allmän handläggning av vaccination.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan