Kunskapstester om vaccination

Testa dina kunskaper - om vacciner och dess sjukdomar

Här kan du testa dina kunskaper angående de vacciner som ges på BVC och sjukdomarna som de skyddar mot. Fler än ett alternativ kan vara rätt.

1. Difteri går under många olika beteckningar. Vilket av följande alternativ syftar på något annat än difteri?
2. Blir man immun mot stelkramp efter genomgången infektion?
3. Vilka av följande barn bör erbjudas BCG-vaccin?
4. Vilka av följande alternativ ingår i rutinhandläggningen av barn till mödrar med Hepatit B smitta?
5. Vilka av nedanstående alternativ kan orsaka ett falskt negativt eller falskt för svagt TST-svar?
6. Hur smittar polio?
7. Vilka av följande åtgärder ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av kikhosta och som BVC kan bidra till för att minska smittspridning?
8. Vilket av nedanstående påståenden stämmer gällande vaccination mot Tuberkulos?
9. Efter MPR-vaccination kan barnet få biverkningar. Vilka vanliga biverkningar informerar du vårdnadshavare om?
10. Vad behöver du tänka på inför tidig vaccination med MPR, före 18 månaders ålder?
11. Pneumokockvaccination ges för att skydda barnet mot invasiv pneumokocksjukdom, vilket är vanligast före två års ålder. Hur gör du för att komplettera denna vaccination hos ett ovaccinerat barn som är mellan 12 och 24 månader?
12. I vilken/vilka åldrar ingår Heamophilus influenzae typ B (Hib) vaccin till barn?
13. Vid vilka medicinska tillstånd är det kontraindicerat att ge rotavirusvaccin?
14. Invagination av tarmen är en mycket sällsynt biverkan efter rotavirusvaccination, hur barn reagerar är olika. Vilka symtom kan vara tecken på tarminvagination?
15. Efter vilken ålder får dos 1 av rotavirusvaccinet inte ges till barnet?
Till toppen av sidan