Referenser Att förebygga kvävning

  1. Saccomanno S, Saran S, Coceani Paskay L, De Luca M, Tricerri A,Mafucci Orlandini S, Greco f, Messina G. Risk factors and prevention of chocking. Pubmed. 2023: Oct 27;33(4). Hämtad från: Risk factors and prevention of choking - PubMed (nih.gov)
  2. Socialstyrelsen. Skador bland barn i Sverige olycksfall övergrepp och avsiktligt destruktiva handlingar. 2015. (citated 2024-03-21) Hämtad från: Skador bland barn i Sverige (socialstyrelsen.se)
  3. 1177.se. Säkerhet för barn. (Internet) Stockholm.; 2023. (Citated 2024-04-10). Hämtad från: Säkerhet för barn - 1177
  4. Mayorathan U, Manikkavaskar S, Pranavan S. Accedential chocking in children: an Area to be focused on, PubMed 2022 Feb 21:14(2) Hämtad från: Accidental Choking in Children: An Area To Be Focused on - PubMed (nih.gov)
  5. Köpa barnkläder-att tänka på kring säkerheten. (internet) 2023. (citated 2024-04-10) Hämtad från: Köpa barnkläder – att tänka på kring säkerheten | Konsumentverket (hallakonsument.se)
  6. Säkra nappar och napphållare. (internet) 2023. (Citated 2024-04-10) Hämtad från: Säkra nappar och napphållare | Konsumentverket (hallakonsument.se)
Till toppen av sidan