Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Att förebygga kvävning

Kvävningsorsaker varierar med barnets ålder. Utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i föräldrasamtal.

Kvävningsolyckor som inte beror på drunkning

De senaste åren har i genomsnitt ett barn per år avlidit genom kvävningsolycka som inte beror på drunkning. De barn som dog av kvävning under åren 2010-2013 var alla i åldern ett till sju år. Omkring 200 barn om året under ovanstående period uppsökte en akutmottagning på grund av kvävningsolycka. Ungefär hälften av dem behövde läggas in för sjukhusvård (1).

Kvävningsorsaker varierar med barnets ålder. Vilken typ av främmande material som fastnat i luftvägarna är viktigt ur flera aspekter. Hos små barn rör det sig oftast om matbitar.

Socialstyrelsen anser att området miljö och barnsäkerhet är viktiga områden i barnhälsovårdens verksamheter (2). Att förebygga kvävning är ett ämne som är aktuellt i alla åldrar. Utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i föräldrasamtal. Utforska vad föräldrarna har gjort, eller har tänkt göra, för att barnet inte ska sätta i halsen, få tag i plastpåsar och dylikt eller skadas av snören, huvor, hjälmar med mera.

Leksaker avsedda för barn under tre år bör ha anpassad storlek och form för att minska risken att täppa till eller fastna i barnets luftvägar. Runda leksaker ska vara minst fem centimeter i diameter, vilket är större än en golfboll, för att inte vara farliga (3). Läs om Konsumentverkets smådelscylinder längre ned i texten.

Även annat än små föremål som har satt sig över eller i luftvägarna kan leda till att barnet inte får luft. Plast och andra täta material som täcker andningsvägarna eller saker som stramar åt kring halsen och kroppen så att barnet inte kan få luft, till exempel snören och snoddar, är också farligt (3).

Hjälpmedel i samtalen

Barnsäkerhet - 1177.se

Använd artikeln 1177.se - När barn sätter i halsen i samtal med föräldrar. Texten tar upp vad man kan behöva tänka på för att förebygga att barnet inte sätter i halsen eller får problem att andas av andra orsaker.

Visa Konsumentverkets webbsida Nappar och napphållare med råd för att främja säker nappanvändning för föräldrar till barn som använder napp. 

Att köpa barnkläder - att tänka på barnsäkerheten - Konsumentverket tar upp vad som är viktigt att tänka på när det gäller barnets kläder ur säkerhetssynpunkt.

Leksaker och säkerhet - Konsumentverket: till barn under tre år tar upp vilka säkerhetskrav som ställs, och vilken säkerhetsmärkning som ska finnas, på små barns leksaker för att minimera risken för kvävning genom för långa snören eller att smådelar lossnar och kan stoppas i munnen.

Barn och risker - MSB

Läs mer på Rikshandboken: Säkra leksaker

Smådelscylinder

Konsumentverkets smådelscylinder delas ut till föräldrar för att de ska kunna testa storleken på saker innan saken ges till barnet. Instruera noga hur cylindern används och dela även ut den lilla broschyren som medföljer - andra språk än svenska kan laddas ned.

Det har hänt att föräldrar har missuppfattat och trott att "om saken ryms i cylindern kan den passera matstrupen och då är det ok". Beställ cylindern här.

Komplettera gärna med att tipsa föräldrarna om att läsa informationen om barnsäkerhet på 1177.se 

Referenser

  1. Konsumentverket. Leksaker till barn under tre år.

Till toppen av sidan