Femte sjukan (Erythema infectiosum)

INFEKTIONER

Om orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid femte sjukan.

Orsak

Parvovirus B19

Inkubationstid

10 dagar (4-15 dagar)

Symtom och förlopp

Utslag, börjar i ansiktet med intensivt rodnande kinder och därefter girlangformat utslag på axlar och överarmar. Ibland lätt feber.

Mottaglighet

Lite äldre förskole- och skolbarn.

Smittsamhet/immunitet

Måttlig. Epidemier på daghem och skola förekommer. Troligen långvarig immunitet.

Profylax och behandling

Ingen

Åter till förskola

När barnet är feberfritt och orkar.

Till toppen av sidan