Metoder och riktlinjer

Individuellt föräldraskapsstöd - översikt

Stödjande samtal till nyblivna, nedstämda mammor, bedömning och stöd vid föräldrastress, råd till föräldrar om att trösta barn, spädbarnsmassage och familjerådgivning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Depression hos nyblivna föräldrar

  Förekomst av depression hos nyblivna föräldrar, riskfaktorer, effekter på barnet och hur man kan upptäcka, ge stöd och behandling.

 • Familjerådgivning

  I svåra situationer kan föräldrar behöva hjälp att komma vidare i sin relation till varandra. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning till sina invånare.

 • Främja trygg anknytning och gott samspel

  Hur man kan främja en trygg anknytning ett gott samspel mellan föräldrar och barn, upptäcka samspelssvårigheter och i vilka situationer man ska remittera vidare.

 • Föräldrastress

  Kraftig föräldrastress kan få betydelse för barnets utveckling och beteende genom att samspelet mellan barn och föräldrar påverkas negativt. Vad finns det för stöd att ge och vid vilken typ av stress ska man följa upp eller remittera vidare?

 • Spädbarnsmassage

  Hur man kan uppmuntra och visa föräldrar hur de kan använda sig av massage i kontakten med sitt barn.

 • Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

  Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

 • Trösta ett barn som skriker

  Det är barnhälsovårdens uppgift att förmedla kunskap om barns behov, kommunikation och sätt att uttrycka sig utifrån de enskilda föräldrarnas berättelser och tankar. Många föräldrar kan behöva stöd i att förstå barnets vilja och behov under den första tiden.

Mer på Rikshandboken

Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Metodhandledning, förslag på struktur och teman för föräldragruppsträffar.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av enskilda föräldrasamtal och samtalsguider.

Till toppen av sidan