Föräldraskapsstöd i grupp

Digitala föräldragrupper

Metodstöd för digitala föräldragrupper. Instruktioner till gruppledare och förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bild, text och ljudfiler.

Instruktioner till gruppledare

Power Point-presentationerna nedan är framtagna för att underlätta strukturen för de BVC som har digitala föräldragrupper under pandemin. De publiceras här på Rikshandboken tillfälligt under pandemin för att vara lättåtkomliga.

Teman med valfri ordningsföljd

Power Point-presentationerna är baserade på de teman som finns i metodstödskompendiet, som distribueras av den centrala BHV-enheten. ”Introduktion/Tema Omställning” är avsett att användas vid det första föräldragruppstillfället, men därefter kan temana användas i valfri ordningsföljd och utifrån antalet planerade träffar.

Prata själv eller spela upp en ljudfil

Power Point-presentationerna innehåller även inspelade ljudfiler med en introduktion till varje tema, baserade på texterna i metodstödskompendiet. Som gruppledare kan man  välja att spela upp ljudfilen eller att hålla i introduktionen till dagens tema muntligt.

På de bilder som har en ljudfil finns en ikon, som föreställer en megafon, och ljudet kan spelas upp genom att trycka på ikonen om man har föredragshållarvyn. Om man har visningsvyn sätts ljudfilen igång automatiskt. I föredragshållarvyn finns anteckningar i fältet under bilden som kan vara till hjälp.

Utvärdering

Fyll i den korta utvärderingen efter varje tema: 

Utvärdering av stöd för att hålla föräldraskapsstöd i grupp

Omställning

Under den första träffen ska deltagarna få presentera sig för varandra och gruppledaren förklarar upplägget med träffarna, både innehållsmässigt och gällande den digitala formen. Temat "Omställningen" ger möjlighet att reflektera över omställningen att bli förälder. 

Intro Tema OMSTÄLLNING.pptx

Gemensamt föräldraskap

I det här temat får föräldrarna reflektera över hur man vill att det gemensamma föräldraskapet ska se ut.

Tema GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP.pptx

Lyhörd omsorg & samspel med barnet

I det här temat får föräldrarna reflektera om hur ett gott samspel med barnet växer fram och vilka utmaningar som kan finnas.

Tema LYHÖRD OMSORG & SAMSPEL MED BARNET.pptx

Mat

I det här temat får föräldrarna reflektera över hur barn lär sig äta mat – och hur föräldrars lyhördhet hjälper matglädjen.

Tema MAT.pptx

Utveckling Motorik & säker miljö

I det här temat får föräldrarna reflektera över barns motoriska utveckling, utifrån individuella förutsättningar och miljöns betydelse. Barnsäkerhet tas upp.

Tema UTVECKLING Motorik & Säker miljö.pptx

Utveckling Språk & kommunikation

I det här temat får föräldrarna reflektera över barns språkliga utveckling, utifrån individuella förutsättningar och miljöns betydelse. Det handlar både om kommunikation och läsning.

Tema UTVECKLING Språk & Kommunikation.pptx

Vardagsliv - Alkohol & tobak

I det här temat får föräldrarna reflektera över användning av alkohol och tobak i barns närhet.

Tema VARDAGSLIV Alkohol & Tobak.pptx

Vardagsliv - Balans i vardagen

I det här temat får föräldrarna reflektera över balansen i vardagen.

Tema VARDAGSLIV Balans i vardagen.pptx

Vardagsliv - Skärmvanor

I det här temat får föräldrarna reflektera över skärmars plats i vardagen. Både den egna användningen och barnets.

Tema VARDAGSLIV Skärmvanor.pptx

Vardagsliv - Sömn

I det här temat får föräldrarna reflektera över sömnen, både barnets och sin egen.

Tema VARDAGSLIV Sömn.pptx

Till toppen av sidan