Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Föräldragrupp: första träffen och tema omställning

Det viktigaste med första träffen är att skapa trygg stämning och delaktighet i gruppen samt att beskriva upplägget för kommande träffar. Avsätt därför tid till att introducera upplägget. För resterande tid rekommenderas tema: Omställning.

Syfte med första träffen

Introduktion till första träffen

Gruppledaren presenterar sig och upplägget för föräldrastöd i grupp. Att leda en föräldragrupp innebär inte att föreläsa om olika ämnen, utan att stå för ramarna, förbereda diskussionsämnen och bjuda in till reflektion. Det är gruppens diskussion som är viktigast. I det nyblivna föräldraskapet är det viktigt att få möjlighet att reflektera tillsammans med andra föräldrar, även om gruppledaren har sin kunskap att bistå med om det behövs.

Gruppledaren undersöker gruppens förväntningar. Man skapar trygghet i gruppen genom att ha tydliga trivselregler, inkluderande av gruppdeltagarna och ett föräldraskapsstödjande förhållningssätt. Hur man kan göra detta finns beskrivet på sidan Att leda en föräldragrupp.

Välja och använda teman på träffarna

Det finns sex teman att använda sig av på de olika träffarna, några teman är stora och har därför underteman:

Välj tema själv eller låt föräldrarna vara med och välja

Till det första tillfället rekommenderas tema: Omställning (se nedan). Till övriga träffar kan man som gruppledare, själv eller tillsammans med föräldrarna, välja vilka teman som används. Poängen med att föräldrarna får vara med och välja, är att skapa större delaktighet och engagemang. Ibland kan det finnas en poäng med att man som gruppledare väljer tema, till exempel utifrån behov eller områdeskunskap. Teman för nästa tillfälle kan väljas i slutet av en träff, eller för flera träffar i rad. Vissa teman är mindre omfattande och då kan man hinna med flera på en träff. Tema ”Vardagsliv” är ett stort område med fyra underteman, som med fördel delas upp på två tillfällen.

Presentation

Starta första träffen med en presentationsrunda där alla får presentera sig och sitt barn. 

Att läsa på innan första träffen

Inför första grupptillfället bör gruppledaren ha läst Förberedelser inför att hålla en föräldragrupp, Att leda föräldragrupper samt Mål och syfte med föräldragrupper.

Tema: Omställning

Introduktion av tema: Omställning

Att föda barn och bli förälder är en av de största omställningarna som man är med om i livet och ingen kan veta hur det kommer att bli. Föräldraskapet, både det egna och det gemensamma, ska etableras. Vardagen förändras drastiskt och man ska försöka hitta en balans i tillvaron mellan rutiner, närvaro och återhämtning. Föreställningar man kanske hade innan barnet kom, kan vara olika långt ifrån hur det faktiskt blir. Man kan, både individuellt och som par, ha olika lätt att anpassa sig till det nya livet. För vissa är det lättare att ställa om till en vardag där man mest är hemma och inte hinner med så mycket annat än att vara med barnet. För andra är det en jobbigare omställning.

Föräldrar tillsammans

Om man är fler än en förälder, är det viktigt att prata om hur man upplever vardagen med barnet och hur man bäst kan stötta varandra. På så sätt kan det gemensamma föräldraskapet växa fram på ett positivt sätt. För att båda föräldrarna ska få möjlighet att utveckla en trygghet med barnet, behöver man turas om att ta hand om det.  En förutsättning för det, är att prata om hur det praktiska i hemmet och tiden med barnet, ska fördelas.

Känslomässig lyhördhet är bra för barnet

Relationen till barnet och förståelsen för barnets behov, byggs med tid, närhet och samspel. För alla föräldrar gäller det att man prövar sig fram. Det är ofta osäkert, och man kan uppleva starkare känslor än vanligt, både positiva och negativa. Nyblivna föräldrar är ofta lite sköra och ibland osäkra. Det är inte konstigt att känna så då ansvaret för en ny människa kan upplevas som överväldigande. För nyfödda barn är det gynnsamt med föräldrar som är känslomässigt alerta, även om det kan upplevas jobbigt för föräldrarna. För mycket oro och trötthet kan däremot försvåra lyhördheten för barnet och tilliten till sig själv. Föräldrar kan då behöva sänka kraven, ta hand om sig själva och våga be om hjälp.

Diskussionsfrågor

Material och hjälpmedel

Poddavsnitt som introduktion eller förberedelse

Föräldragruppspodden" är framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag till föräldragrupper, både för att få en kort introduktion till ämnet och för att starta reflektion hos föräldrar. Man kan lyssna på aktuellt avsnitt tillsammans i gruppen eller låta föräldrar lyssna på aktuellt avsnitt inför den träff som kommer.

BVC-podden; Avsnitt 73 ”Nybliven förälder: hur mår jag så bra som möjligt?”

Att läsa på innan

Fördjupning för BHV-sjuksköterskor och föräldrar

  • Att bli förälder - 1177.se
  • Bergström, M Lyhört föräldraskap – barns utveckling och anknytning de första fyra åren, 2013 ISBN 978-91-7424-196-9
  • Leva med barn (Kapitel: ”Den första tiden tillsammans”), Köhler, M., Reuter, A. & Tell, J., Gothia Fortbildning 2016
  • Må bra som förälder – psykologernas strategier för småbarnsåren, Jonson Wennerdal, H & Zelleroth, C., Norstedts 2019 kap 3. "Varför känner jag mig inte glad", om nedstämdhet och ensamhet, samt kap 6. "Tänk om det värsta händer", om oro och ångest.

Till toppen av sidan