Författare på Rikshandboken får vetenskapligt pris

AKTUELLT

Carin Oldin är författare till artikeln om vaccin mot rotavirusinfektion på Rikshandboken. Den 9 april belönades hon med Region Jönköping läns vetenskapliga pris för en studie om rotavirusvaccination.

Carin Oldin får priset för en studie där hon och hennes kollegor har undersökt effekten av att erbjuda vaccin mot rotavirus till alla spädbarn i Jönköpings län sedan 2014. Resultatet av studien ligger bland annat till grund för regeringens beslut att erbjuda rotavirusvaccin till alla spädbarn i Sverige från och med 1 september i år. 

Priset delas ut av Futurums forskningsråd och motiveringen lyder:

"Arbetet som genomförts är ett utmärkt exempel på befolkningsnära forskning som utvecklar verksamheten på vetenskaplig grund. Forskningens resultat visar på stor nytta för barnen och också en vinst för sjukvården då resultatet visar på att antalet sjukhusinläggningar minskat. Arbetet tar även upp föräldrars syn på vaccinationen, co-production och vaccinationstäckning, vilket är viktiga vetenskapliga bidrag i den pågående samhällsdebatten om vaccinationer".

Läs om rotavirusvaccination på Rikshandboken Vaccin mot rotavirusinfektion

 

Till toppen av sidan