Samtalsguide om barns behov vid föräldrars separation

AKTUELLT

En samtalsguide för BHV-sjuksköterskor och en tillhörande broschyr riktad till föräldrar samt en kunskapsöversikt är framtagen av BHV-enheten i Region Stockholm.

Knappt 15 procent av barnen i BVC-åldrarna har föräldrar som inte bor tillsammans. De flesta av föräldrarna har ändå gemensam vårdnad och därmed gemensamt ansvar för sina barn. Många föräldrar har frågor om hur det påverkar barnet med separationen, eller vad man ska tänka på och vänder sig ibland till BVC med dessa.

Som stöd till BHV-sjuksköterskor har ett material tagits fram av barnhälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros vid BHV-enheten i Region Stockholm. 

Se materialet här: Föräldraseparation när barnen är små - Vårdgivarguiden

Materialet består framförallt av en samtalsguide ”Samtal om barns behov vid föräldrars separation”, med elva teman som ur barnperspektiv är värdefulla för föräldrar att fundera över vid separation. Varje tema har en tillhörande illustration samt förslag på frågor att använda i samtalet. Utgångspunkten för varje tema är barnets behov. Tillsammans med föräldrarna väljer man de teman som är angelägna för dem. Parallellt med den generella kunskapen behöver man i samtalet naturligtvis vara lyhörd för att alla familjer, föräldrar och barn är olika – och hjälpa föräldrarna att fundera utifrån just sina förutsättningar. ”Vad är det bästa för vårt gemensamma barn – nu och i framtiden?”

Förutom samtalsguiden består materialet av en broschyr riktad till föräldrar med i princip samma innehåll, om de vill ha med sig något efter samtalet, samt en kunskapsöversikt med en mer gedigen genomgång av kunskapsläget kring små barn vid föräldraseparation. Den kan läsas som bakgrund till samtalsguiden.

Till toppen av sidan