Adoption

Att tänka på vid kroppsundersökning av barn som adopterats

Gör undersökningen vid andra besöket eller senare när barnet vant sig vid BVC-miljön. Tipsa föräldrarna om att de kan förbereda barnet genom att till exempel titta i böcker som handlar om att besöka doktorn.

För barnet kan det bli traumatiskt att först bli adopterat med allt vad det innebär och dessutom besöka och bli undersökt i ovana miljöer på vårdinrättningar.

Kroppsundersökningen görs med fördel vid andra besöket eller senare när barnet vant sig vid BVC- miljön. Tipsa föräldrarna om att de kan förbereda barnet genom att till exempel titta i böcker som handlar om att besöka doktorn eller sjukhus. För ett något större barn kan det vara till hjälp för barnet att använda bildstöd eller boka in en tolk eller både och. En tolk kan berätta för barnet vad som ska hända vid olika undersökningar.

Till toppen av sidan