Adoption

Mat och näring till barn som adopterats

De flesta barn som har adopterats kommer till sina föräldrar mellan sex månader och sex års ålder. De kommer då till en helt ny kontext, med nya smaker, maträtter och traditioner.

Många barn är små i förhållande till svenska barn i samma ålder men oftast proportionerliga i vikt och längd. Det förekommer fortfarande att barnen är undernärda och en del barn har på grund av funktionshinder kanske en sämre näringsstatus, men det är inte bara en större mängd mat och mer näringsrik mat barnet behöver - barnet kan också behöva träna på den nya matsituationen och att äta en ny sorts mat.

Adopterade barn kan ha fått för lite mat, blivit tvångsmatade eller bara fått flytande föda som innebär att det kan vara svårt att tugga. De kan ha svårt för att känna mättnad eller hunger. En del barn hamstrar mat, en del barn matvägrar medan andra barn bara äter mat som de känner igen. Det gäller att skapa en lugn och trivsam situation kring måltider och successivt träna på nya livsmedel.

Till toppen av sidan