Referenser - Att förebygga förgiftning och andra skador orsakade av kemikalier

  1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förgiftningar – En översikt. Statistik och analys. 2014.
  2. Kemikalieinspektionen. Kemikalier i barns vardag. 2018.
  3. Kemikalieinspektionen. Faktablad - Kort om kemiska ämnen i varor. 2018.
  4. Kemikalieinspektionen. Kort om leksaksreglerna.
  5. Giftinformationscentralen. Giftinformationscentralens årsrapport 2018.
  6. Barcelos RS, Del-Ponte B, Santos IS.. Interventions to reduce accidents in childhood: a systematic review. JPediatr (Rio J). 2018;94:351-67..
  7. Schwebel, D S., Evans, W D., Hoeffler, S E., Marlenga, B., Nguyen, S P., Jovanov, E., Meltzer, D O., & Sheares, B J.. Unintentional child poisoning risk: A review of causal factors and prevention studies. Children's Health Care, 46:2, 109-130, DOI: 10.1080/02739615.2015.1124775. 2017;
Till toppen av sidan