Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

Barnhälsovården har ett stort och unikt ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa. Barnhälsovårdens läkare och sjuksköterskor är de enda utanför familjen som regelbundet träffar så gott som alla späda och små barn och följer deras hälsa, tillväxt och utveckling. De möter och undersöker de minsta barnen, som vare sig kan berätta, värja sig eller fly undan om de far illa hemma.

Barnhälsovården har med få undantag ett stort förtroende även hos föräldrar som för övrigt har det svårt eller är på kant med samhällets företrädare och andra i sin omgivning. Få familjer vägrar hembesök av BHV:s sjuksköterska och hembesök bör nu som förr ingå som en naturlig och ofta använd del i barnhälsovårdens verksamhet. Mödra- och barnhälsovårdens psykologer är en stor tillgång liksom ett utvecklat samarbete med socialtjänsten.

Sjuksköterskor, läkare och psykologer kan hamna i en svår roll då man misstänker att barn far illa och samtidigt vill behålla en bra kontakt med föräldrarna.

Man kan utgå ifrån att alla föräldrar vill sina barns bästa och vara goda föräldrar, men förutsättningarna skiftar. När man som professionell börjar oroa sig för ett barn eller tror eller vet att ett barn far illa, är det alltid fruktbart att för sig själv (eller vid konsultation av annan professionell) fundera över:

  • stämmer oron med de observationer som gjorts
  • vilka reaktioner och känslor har vi gentemot föräldrar och barn (sorg, oro, ilska )
  • kan jag leva mig in i hur såväl föräldrar som barn har det?

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan