Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

I HEMMET

Barn som växer upp i lantbruksmiljö löper högre risk för olycksfall och skador än barn i andra uppväxtmiljöer. Studier visar också att barn som under sitt första levnadsår vistas i miljöer med djur i mindre grad får astma.

Att växa upp på en gård med lantbruk kan innebära att både skydds- och riskfaktorer påverkar barnets hälsa och säkerhet. Studier har visat att barn som under sitt första levnadsår vistas i miljöer med djur i mindre grad drabbas av astma under barnaåren (1). Lantbruksmiljön kan dessutom vara stimulerande och spännande för barn. I en pilotstudie vid Statens Lantbruksuniversitet vittnade lantbrukarbarn om att de tyckte det var roligt att leka på gården, hjälpa till med djuren och utföra andra sysslor i lantbruket, men de var samtidigt väl medvetna om de risker och faror som fanns på gården (2).

Statistik visar att barn som växer upp i lantbruksmiljö löper högre risk att drabbas av olycksfall och skador än barn i andra uppväxtmiljöer. Fram till fyraårsåldern löper barnen dubbelt så hög risk att skadas än andra barn. Vid de flesta allvarliga olyckor är traktorer inblandade på något sätt. Barnen blir påkörda eller påbackade eller de ramlar ur traktorn och hamnar under hjulen. Olyckor med dödlig utgång händer med några fall per år. Barn i traktor ska sitta säkert fastspända (3).

Till toppen av sidan