Referenser - Det prematura omogna barnet

  1. Norman M & Ley D. Cirkulationsproblem. 2008.
  2. Malviya MN, Ohlsson A & Shah SS. (2013) Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm infants
  3. Norman M, Foyn Bruun C, Karlsson H, Sarman I, Engberg S & Ewald U på uppdrag av Svenska Barnläkarföreningens Neonatalsektion. Vårdprogram Neonatal Hyperbilirubinemi. Version 1 081017. 2008.
  4. Sedin G, Ågren J. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
  5. Fenwick J, Barclay L & Schmied V. Craving closeness: a grounded theory analysis of women's experiences of mothering in the Special Care Nursery. Women Birth. 2008;21(2):71-85.
Till toppen av sidan