Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Amning och nutrition

Hur man kan främja och stödja amning, ge stöd och råd om bröstmjölksersättning samt om barns ätutveckling, ätsvårigheter och råd om mat och dryck för barn 0 till 5 år.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Amning och ersättning - fortbildning

Instruktionsfilmer till stöd för rådgivning om amning och ersättning.

Tillväxt - översikt

Metoder för mätning, vägning och uppföljning av barns fysiska tillväxt samt tillväxtavvikelser.

Matintroduktion

Tidpunkt för matintroduktion, smakportioner, olika smaker och livsmedel, träna på att äta och måltidsförslag under barnets första år.

Toalettvanor

Insatser för goda urin- och avföringsvanor.

Till toppen av sidan